Monday, 15 March 2010

11 - Radio report part 2

De Zangeres Zonder Naam met 'Mandolinen in Nicosia'
(Translated below)

Mandolinen zongen zacht in Nicosia
In het middernachtelijk uur onder een hemel van azuur
Mandolinen zongen zacht in Nicosia
Hun exotische muziek, in een nacht vol romantiek
Mandomandolinen in Nicosia
Mandomandolinen voor Maria

De druivenplukkers trokken door het land
Andreas nam Maria bij de hand
Ze dansten en ze dronken een paar glazen
Maria raakte spoedig in extase
Het werd een nacht vol hartstocht en vol vuur
Tot aan het vroege morgenuur

Mandolinen zongen zacht in Nicosia
In het middernachtelijk uur onder een hemel van azuur
Mandolinen zongen zacht in Nicosia
Hun exotische muziek, in een nacht vol romantiek
Mandomandolinen in Nicosia
Mandomandolinen voor Maria

Maar druivenplukkers trekken altijd voort
En zoeken hun geluk van oord tot oord
Maria ligt nu 's nachts te vergeefs te wachten
Gepijnigd door wanhopige gedachten
Andreas heeft z'n nieuwe avontuur
Ergens in een druivenschuur

Mandolinen zongen zacht in Nicosia
In het middernachtelijk uur onder een hemel van azuur
Mandolinen zongen zacht in Nicosia
Hun exotische muziek, in een nacht vol romantiek
Mandomandolinen in Nicosia
Mandomandolinen voor Maria

Mandomandolinen in Nicosia
Mandomandolinen voor Maria

Translated:
Mandolins sang softly in Nicosia
In the midnight hours under a sky of azure
Mandolins sang softly in Nicosia
Their exotic music, a night of romance
Mandomandolinen in Nicosia
Mandomandolinen for Maria

The grape wander through the land
Andreas took Maria by the hand
They danced and they drank a few glasses
Maria soon became ecstatic
It was a night of passion and full of fire
Until the early morning hour

Mandolins sang softly in Nicosia
In the midnight hours under a sky of azure
Mandolins sang softly in Nicosia
Their exotic music, a night of romance
Mandomandolinen in Nicosia
Mandomandolinen for Maria

But grape pickers always move on
And seek their fortune from place to place
Maria now light waiting, in vain
Tormented by desperate thoughts
Andreas has his new adventure
Somewhere in a grapes barn

Mandolins sang softly in Nicosia
In the midnight hours under a sky of azure
Mandolins sang softly in Nicosia
Their exotic music, a night of romance
Mandomandolinen in Nicosia
Mandomandolinen for Maria

Mandomandolinen in Nicosia
Mandomandolinen for Maria

No comments:

Post a comment